Bjerevångens förskola

Vi har två avdelningar för barn 1-6 år på Bjerevångens förskola. Mitt i huset har vi ett eget kök där all mat lagas av vår kokerska. Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola sedan 2005. Vi arbetar medvetet med språket, som är vårt prioriterade mål utifrån den gällande läroplanen.

Vår vision

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö98/2016)

Vi arbetar medvetet för att alla barn ska känna trygghet, glädje, gemenskap och att varje enskilt barn känner samhörighet med andra barn och vuxna. Alla barn har samma möjligheter att utvecklas och lära genom lek. Att få uppleva, upptäcka, samspela, kommunicera och fantisera leder till att färdigheter och kunskaper hos barnen ständigt ökar. Att ta tillvara på barnens intresse gör att alla har stort inflytande i sin verksamhet.

Vi vill att barnen ska lära för livet och kunna utveckla sina färdigheter för att fungera på ett bra sätt tillsammans med andra barn och vuxna.

Vårt kök serverar välbalanserade måltider som innebär att 53 procent av råvarorna som används är ekologiska. Menyn på Bjerevången följer Kristianstads kommuns måltidspolicy, som bland annat innebär att grönsaker och frukter följer de olika säsongerna och 2-3 dagar per vecka serveras det vegetarisk mat eller fisk.

Vår verksamhet

Språket och kommunikation: Vi har språket som ett av våra fokuserade område. Det blir mungymnastik, sagoläsning, berättande, fantiserande, dramatiserande som bygger på språklust och en språkstrategi. Det finns fem olika figurer som språkstrategin bygger på: Spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. Den här metoden är vetenskapligt beprövad och vi känner att den påvisar goda resultat i skolan med att komma igång att läsa tidigt.

Genom att samtala och föra dialoger, lyssna på varandra och ge alla tid att prata och dra slutsatser utvecklas barnens språk. Att berätta och läsa sagor, dramatisera, rimma och göra ramsor ger dem nyanser av vårt rika språk och ökar deras språkförståelse, ordförråd, ordförståelse och fantasi.

Barnen tränar olika färdigheter såsom att lyssna, fokusera, samspela och kommunicera. När man är tillsammans med andra barn och vuxna behöver man kommunicera med varandra. Man pratar inte bara med ord till varandra utan lika mycket med gester och miner.

Naturvetenskap: Med vår närhet till olika slags natur såsom ängsmark, barr- och lövskog och Vramsån är också tillgänglig, gör att vi tillbringar mycket tid i skog och mark.

Att vistas mycket utomhus och i naturen gör att vi lär barnen att njuta av att vara utomhus i olika väder, vi upplever den unika allemansrätten. Undersöker hur olika djur bor, ser spår av olika djur och tittar med luppar på små insekter och växter. Naturens kretslopp spanar vi efter och även hur vi människor påverkar naturen. Allt detta görs på ett mycket lekfullt och inspirerande sätt.

Barnen upptäcker skogen med alla sina sinnen och tycker om att röra sig i skog och mark. De tar med sig sina upplevelser och upptäcker sedan mera på förskolegården.

Gymnastik och rörelse: På olika vis ges barnen möjligheter att utveckla sina fysiska förmågor som i sin tur leder till att barnen har lättare att tillgodose sig kunskap. Vi har inplanerad gymnastik/rörelse/tabata med barnen varje dag och vi har en egen gymnastiksal i vårt hus.

Arbetet med likabehandlingsplanen

I arbetet med likabehandlingsplanen vill vi:

Böcker om Jösta och Johan berättar om hur olik en familj kan vara.

  • Att varje enskilt barn känner trygghet, samhörighet och gemenskap.
  • Att alla barn ges samma möjligheter att utvecklas oavsett kön, bakgrund.
  • Visa på likheterna med hur andra barn har det i andra länder.
  • Att barnen accepterar att alla barn och vuxna är olika och har olika förutsättningar.

Samarbete mellan förskolor och skola i Everöd

Den röda tråden, det vill säga arbetet med barns språk och färdigheter, genomsyrar alla verksamheter i Everöd. Vi samarbetar med biblioteket och på Bjerevången finns bokkassar att låna med hem. Tillsammans med Kalvalyckans förskola samarbetar vi kring innehållet i verksamheten och de äldsta barnen träffas under sitt sista år i förskolan för att ge barnen en bra skolstart.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?