Slättängens förskola

Slättängens förskola ligger cirka två kilometer från centrum på Charlottesborg. Förskolan har två småbarns- och tre storbarnsavdelningar.

Om oss

Så här arbetar vi

Vi arbetar med trygghet, lek och språk som metoder för att nå läroplansmålen och målen i den lokala skolplanen. Vi arbetar för att ge barnen utmaningar, lärdomar och härliga minnen under deras tid på förskolan.

Vår inriktning: Språkutveckling

Viktigast för oss på Slättängens förskola är att varje barn, varje dag upplever att de lyckas och lär. Genom vårt förhållningssätt och bemötande hjälper vi barn att bygga sin självkänsla. Eftersom vi fokuserar på barns språkutveckling ger vi dem redskap för att utvecklas som individer. Vi arbetar i varje stund för att stödja, hjälpa, uppmuntra och utmana barnen i sitt lärande. Alla barns språkliga förmåga ska utvecklas.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Besök oss

Välkommen att höra av er till oss så kan vi visa er runt på vår förskola.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?