Vä förskola

Välkommen till Vä förskola! Vä förskola ligger naturskönt och centralt i Vä, strax söder om centralorten Kristianstad.

Om förskolan

Förskolan består av flera av olika byggnader. 5 avdelningar finns på Mansdalavägen 4 och kallas för Vä förskola och 3 avdelningar finns på Mansdalavägen 6 och kallas för Krumeluren.

På Vä förskola och på Krumeluren arbetar vi med åldersblandade grupper om 1-6 år.

Utemiljö Krumeluren

Vårt arbetssätt

Trygga och nyfikna barn är viktiga ledord i vårt arbete på Vä förskola. Genom vårt gemensamma tema ”När vi möter vår omvärld” får barnen möjlighet att i olika projekt utveckla sina intressen och få sina  olika behov tillgodosedda.

Undervisning på Vä förskola är transdisciplinär vilket innebär att läroplansmål från olika områden kan finnas med i ett och samma projekt. 

Undervisningen sker på ett lekfullt  sätt  där vi använder oss av olika skapande former som sång , musik, drama, olika rörelselekar, utevistelse och projektarbeten mm. Undervisningen pågår hela dagen och kan vara planerad och/eller uppstå i spontana situationer. 

Under dagen erbjuds även tid för återhämtning och de yngre barnen sover (oftast ute i vagnar).

Vi vill att barnen ska lära sig genom lek, socialt samspel, samtal och reflektion. Vi strävar efter att ge barnen utrymme för egna initiativ, tankar och åsikter samt utveckla sin förståelse för allas lika värde.

Bemötande, relationer och kamratskap ges stort utrymme i undervisningen.

I vårt förskolebibliotek har barnen möjlighet att utveckla sitt eget berättande genom böcker, sagopåsar, digitalt filmskapande, teaterscen, greenscreen med mera.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?