Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Dagbarnvårdare tar emot barn i förskole- och skolålder i sitt eget hem.

Pedagogisk omsorg - dagbarnvårdare

För närvarande har Kristianstads kommun ingen pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare, men det finns pedagogisk omsorg i fristående regi. Se tabellen nedan.

Pedagogisk omsorg, fristående verksamhet

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Dinas Dagmamma

0763-18 53 15

asima.aganbegovic@gmail.com

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?