Västra Vrams förskola

Västra Vrams förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat. Förskolan ligger i natursköna Tollarp, med gångavstånd till Stackedalaskogen.

Om förskolan

Välkommen till Västra Vrams förskola. Västra Vrams förskola är inrymd i en gammal skolbyggnad från 1850 och verksamheten startade 1988. Förskolan har två avdelningar, Blåbär för barn 1-3 år och Lingon för barn 3-6 år. Förskolan ligger i natursköna Tollarp, med gångavstånd till Stackedalaskogen. Vi prioriterar utevistelse och är ute tillsammans med barnen ett par timmar per dag, oavsett väder och årstider.

Avdelningen Blåbär för barn 1-3 år

Hos oss på Blåbär tycker vi att det är viktigt att barnen känner sig trygga, hörda och sedda. Vi utgår från barnens förutsättningar, intresse och behov i vår verksamhet. Vi har ofta samlingar där vi arbetar för att utveckla barnens olika förmågor (socialt, språkligt, motoriskt och kognitivt) men även under resterande del av dagen lär vi oss mycket av våra upplevelser och av varandra. Vi ger barnen grunder att bygga vidare på i sin fortsatta utveckling.

Avdelningen Lingon för barn 3-6 år

Hos oss på Lingon tycker vi att det är viktigt att barnen känner sig trygga, hörda och sedda. Vi utgår från barnens förutsättningar, intresse och behov i vår verksamhet och är flexibla vad det gäller dagens inplanerade aktiviteter. Vi har en samling varje dag där vi arbetar för att utveckla barnens olika förmågor men även under resterande del av dagen lär vi oss mycket av våra upplevelser och av varandra. Vi ger barnen mycken tid att själva välja vad de vill göra.

Den lilla förskolan med det stora hjärtat

Vår vision är lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en utmanande lärandemiljö. Glädje, omtanke, trygghet, värme, empati, ett tillåtande klimat - är viktiga bitar i ett kärleksfullt bemötande – alla ska vara trygga, må bra och känna sig välkomna hos oss.

Vi har ett nära samarbete mellan våra två avdelningar vilket gör att barn och föräldrar lär känna all personal. Vi vill skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn är unika och har olika erfarenheter, intressen, åsikter och behov – därför behöver miljö, material och aktiviteter anpassas och utgå från den aktuella barngruppen.

Vi tror att viktiga delar i barnens utveckling och lärande är att de är trygga, tror på sig själva och upplever sitt eget värde. Vi strävar efter ett nära samarbete med barnens vårdnadshavande och tillsammans är vi medresenärer på barnens utveckling och kunskapsresa. Barnens språkutveckling är ett prioriterat område hos oss. Vi tar tillvara på samtalsstunder under hela dagen och ser vilka fantastiska möjligheter till utveckling och lärande det ger oss. Barnen inspireras och utmanas genom vår rika språkmiljö.

Som en del i vårt värdegrundsarbete använder vi ett material som heter Start & Stegvis. Vi är Grön Flagg-certifierade och arbetar med hållbar utveckling samt värdesätter utevistelse och är tacksamma för vår närhet till Stackedala.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?