Backsläntens förskola

Vi finns i natursköna Degeberga. Vi har skogen inpå knutarna och gångavstånd till biblioteket, dammen och Degeberga backar. Vi har våra lokaler på båda sidor om väg 19.

Om oss

På Skudarödsvägen 7 ligger avdelningarna Mållan och Fibblan i samma byggnad. Närmiljön präglas av härligt kuperad, skogsliknande tomt nära skog och natur. Avdelningarna Satelliten och Raketen ligger på Söndreklacksvägen 3. Byggnaden ligger nära skola och fritidshem och gränsar till bäcken, dammen och Sockertoppen.

Backsläntens förskola i Degeberga, Satellitens avdelning.

Avdelningen Satelliten

Backsläntens förskola i Degeberga, exteriört.

Avdelningen Raketen

Utevistelse

Vi använder oss dagligen av vår härliga utemiljö i närområdet. För att få den bästa verksamheten för barnen har vi ett nära samarbete mellan avdelningarna. Alla avdelningar har fina inspirerande gårdar med bland annat sandlådor, leksaker, gungor och rutschkanor.

Öppettider

Förskolan är öppen måndag till fredag från klockan 6.15 till klockan 18.00 (vid behov till 18.30).

Måltider

På de delar av förskolan som ligger på Skudarödsvägen har vi har en kock som lagar vår mat. De avdelningar som ligger på Söndreklacksvägen får sin mat från skolköket. Frukost serveras klockan 8.00 och lunch serveras klockan 11.15. Mellanmål äter vi klockan 14. Ungefär en dag i veckan serveras en vegetarisk måltid.

Vila

Varje dag efter lunchen vilar barnen. Det kan se ut på olika sätt och planeras utifrån barnens behov.

Arbetslagsplanering

Varje arbetslag har planering en gång i veckan. Det har vi för att vi ska kunna utveckla och utvärdera verksamheten på bästa möjliga sätt. De avdelningar vars personal inte planerar ansvarar då för barngruppen.

Föräldraråd

Ett föräldraråd är rådgivande (ej beslutande) och består av valda föräldrar med barn i verksamheten. Varje läsår väljer vi representanter som är med i ett läsår i taget.

Föräldrarådet är en länk mellan vårdnadshavare och förskolan där man kan komma med förslag och idéer om förskolans utveckling. Föräldrarådet verkar för hela verksamheten och därför diskuteras inte enskilda barn eller familjer. Rektor leder föräldrarådet och skickar kallelser till möte ungefär två gång per termin. Alla vårdnadshavare är välkomna på dessa möten även om man inte är föräldrarådsrepresentant.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Du är välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer eller besöka oss! Vi visar dig gärna runt på förskolans avdelningar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?