Diamantens förskola

Diamantens förskola ligger mitt i Tollarp. Vi har nära till både natur, kommunikation och kultur. Vårt pedagogiska arbetssätt grundar sig i en syn om det kompetenta barnet och det är utgångspunkten för allt lärande på Diamantens förskola.

Om oss

Diamanten består av nio avdelningar. I den södra delen av våra byggnader finns tre småbarnsavdelningar för barn i åldrar 1-3. I mellandelen har vi tre avdelningar med barn i åldrarna 4-5 år. I vår norra del har vi två avdelningar för barn som är 1-5 år. Vår nionde avdelning ligger vid Tollarps skola och heter Bärnstenen och har barn i åldrarna 1-5 år.

Vår förskola har inriktningen natur och teknik. Vi utgår från det kompetenta barnet som lär sig genom att leka och utforska. Vi ser naturen som vårt förlängda rum där vi upptäcker tillsammans med barnen.

Vår miljö

Vår förskola består av tre delar, två nyrenoverade och en helt nybyggd del. Vår inomhusmiljö är lustfylld, utmanande och föränderlig efter barnens intresse och behov. Diamanten erbjuder barnen möjlighet att utforska vår ateljé, våra lektorg samt vår fantastiska utemiljö. Vår nybyggda utemiljö inspirerar till lek och lärande och ligger omgiven av skog och natur.

I Mellanhuset på Diamanten finns vår matsal och kök. I matsalen tar barnen själva mat från en fint uppdukad buffé. Köket satsar på hög kvalitet i upphandlingarna av livsmedel och strävar efter ett ökat inköp av ekologiska produkter. Vårt kök är KRAV-certifierat vilket innebär att 25 procent av råvarorna som används är KRAV-märkta. Menyerna på Diamanten är väl planerade där produkter väljs beroende på säsong. Bärnstenen får sin mat tillagad av Tollarps skolrestaurang och levererad till sig.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Det går bra att ringa och boka en tid för att besöka oss. Vi visar gärna runt dig och berättar mer om vår verksamhet. Se kontaktuppgifter nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?