Tvedegårds förskola

Tvedegårds förskola är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten.

Vår verksamhet

Tvedegård är en nybyggd förskola som är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Förskolan består av fyra avdelningar, som heter Björken, Linden, Lönnen och Kastanjen. Sju pedagoger arbetar på varje avdelning, vars undervisning utgår från Lpfö 18.

På vår förskola ska alla barn känna glädje och se fram emot att komma till förskolan. Alla barn ska känna sig betydelsefulla och vara en viktig del av gruppen. Miljön är inspirerande och väcker lusten att utforska och lära i leken. Barnen ska känna en tro på framtiden

- Vi skapar FRAMTIDSMOD!

Våra prioriterade mål under läsåret är kopplade till hållbar utveckling utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att utveckla vår undervisning så har vi kollegiala samtal. Där fördjupar vi våra kunskaper kring olika innehåll och vårt förhållningssätt.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en pågående process som fortgår under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt i våra analysgrupper. Vårt analysarbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kopplar vi litteratur och forskning till vårt arbete i analysgrupperna.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill hälsa på oss och veta mer om vår verksamhet.

Våra avdelningar

Våra avdelningar

Namn

Telefonnummer

Kastanjen

0733-13 49 78, 0733-13 49 79

Björken

0733-13 49 80, 0733-13 49 81

Linden

0733-13 49 82, 0733-13 49 83

Lönnen

0733-13 49 84, 0733-13 49 85

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?