Högskola

Studenter som firar att Kristianstad blivit Årets studentstad 2024

Sveriges förenade studentkårer har utsett Kristianstad till Årets studentstad 2024. Kristianstad får utmärkelsen bland annat för stadens förmåga att erbjuda en bra och givande miljö för studenter att växa, bidra och frodas i.

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad (HKR) är en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan har omkring 14 000 studenter och 500 anställda.

Här kan du välja mellan 50 program och 270 fristående kurser.

Kristianstad är Årets studentstad 2024

Sveriges förenade studentkårer har utsett Kristianstad till Årets studentstad 2024. Kristianstad får utmärkelsen bland annat för stadens förmåga att erbjuda en bra och givande miljö för studenter att växa, bidra och frodas i.

I motiveringen från SFS nämns goda kommunikationer, en välkomnande bostadssituation och en utmärkande samverkan som råder mellan stadens studenter, lärosäte, offentliga aktörer och näringsliv samt att studentinflytandet tar sig uttryckt i flera delar av stadens och lärosätets utveckling.

Studentstaden Kristianstad

Tillsammans med Högskolan Kristianstad och Kristianstad studentkår arbetar vi för att Kristianstad ska bli en attraktivare studentstad. Kristianstad ska bli en ännu bättre stad att studera, verka och bo i. Vi har påbörjat en resa där du som student eller kanske näringsidkare i Kristianstad kan vara delaktig.

Näringsliv och samverkan

Högskolan Kristianstad och Kristianstads kommun samverkar inom en rad områden och projekt, bland annat tillsammans med näringslivet. Exempel på sådana projekt är Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA), Kristianstad Akademi samt ToY Imagine.

Mer information om dessa projekt hittar du på vår sida för företagare.

Mot ett nytt citycampus

2029 kommer Högskolan Kristianstad flytta till ett nytt citycampus, mitt i centrala Kristianstad. Delar av Galleria Boulevard kommer att rivas och ge plats för en högskola med flera olika hoplänkade huskroppar som ska skapa ett mer luftigt och stadsmässigt uttryck än tidigare.

Hitta bostad

Det ska vara lätt att hitta studentbostad i Kristianstad. Här får du info om vad du kan göra själv och vad du får hjälp med.

Studenter i ledningen

Delta i ett nytt spännande projekt! Till hösten lanserar vi projektet Studenter i ledningen. Du kan redan nu anmäla dig.

Forskning och samverkan

Högskolan Kristianstad och Kristianstads kommun har flera samverkansprojekt knutna till forskning. Här listar vi några av dem:

Att möta personer i sorg
Målet med projektet är att skapa en grund för att utveckla ett personcentrerat stöd vid sorg som vård- och omsorgspersonal kan använda i sitt arbete.

Brukarmedverkan i forskning (UserAge)
UserAges fokus är att studera brukarmedverkan i forskning där brukare definieras som kunskapsanvändare.

Personcentrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i kommunal verksamhet 
Projektet studerar hur väl hälsofrämjande aktiviteter för personer 65 år och äldre i en befintlig kommunal verksamhet utgår ifrån den enskilde individens behov och önskemål och bidrar till ett hälsosamt och gott åldrande.

Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till äldre personer, PERLE-studien
Projektet undersöker bland annat enhetschefers och sjuksköterskors syn på personcentrerad vård och personcentrerat ledarskap inom kommunal vård och omsorg till äldre personer.

Preventiva hembesök till seniorer
Projektet "Preventiva hembesök” (Pre-H) har arbetat fram en gemensam modell för besöken samt utvärderat implementeringen av  modellen.

Dags för brax
Den forna delikatessfisken braxen betraktas i dag som skräpfisk och vållar dessutom problem i våra insjöar. Med projektet och en specialgjord kokbok har nu braxen börjat sin bana mot tallriken.

Stadsutveckling Näsby  
I ett långsiktigt uppdrag arbetar kommunens förvaltningar och bolag tillsammans med högskolan, samt boende och verksamma på området, för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel.

Viable Cities 
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

Naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa
I projektet fokuserar vi på att utforska undervisning som syftar till att utveckla elevers kunskaper om naturvetenskapernas karaktär tillsammans med deras undersökande förmåga – genom att involvera eleverna i öppna, autentiska undersökningar.

Likvärdig bedömning och betygsättning i naturkunskapsämnet
Genom projektet hoppas vi att kunna utveckla konkreta arbetssätt för en mer likvärdig bedömning, och få ökad kunskap om de effekter bedömning har på lärmiljön, till exempel relationen mellan lärare och eleven.

Begreppsutveckling på fritidshemmet - En learning study i samverkan med Lingenässkolan
I detta projekt lyser lampan på språkliga begrepp, som har en avgörande roll i både kunskapsutveckling och social utveckling.

Smart VA  
Vatten- och avloppssystemet i Kristianstads kommun ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?