Köpinge skola

Köpinge skola i Gärds Köpinge har förskoleklass upp till årskurs 6 samt förskola. Orten ligger naturskönt vid Vramsån söder om Kristianstad och är innesluten av bördig jordbruksmark. Byn har drygt 900 invånare och är en bostadsort med bra förbindelser till Kristianstad.

Om oss

Endast en kort promenad från skolan flyter Vramsån fram genom skog och mark. Där kan elever och pedagoger använda vattnet och skogen som en fantastisk lärandemiljö. 

Köpinge skola är en gammal skola med både äldre och nyare byggnader. Skolan tillhör skolområde Västra och har idag 147 elever i åldershomogena klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Efter årskurs 6 fortsätter eleverna på Slättängsskolan som ligger ett par kilometer mot Kristianstad. Dit åker de med buss. 

Skolan har fritidsverksamhet för de yngre eleverna och fritidsklubb för de äldre.

Precis bredvid skolan ligger även Dahlgårdens förskola.

Nytänkande

Även om Köpinge skola är en gammal skola så genomsyras vår verksamhet av nytänkande med tonvikt på relationer, elevinflytande och motivation. Våra fritidspedagoger planerar och genomför rastlek flera gånger i veckan. Vi träffas även i flera olika elevvalda råd kontinuerligt under läsåret samt att föräldrar bjuds in till föräldraråd.

I undervisningen arbetar vi pedagoger aktivt med ett varierat arbetssätt, gärna tillsammans med andra klasser i olika undervisningsområden. Hela no/so-arbetet genomsyras av en röd tråd från F-klass till årskurs 6. 

För att skapa goda relationer mellan eleverna på skolan och att alla elever ska känna alla pedagoger har vi gemensamma aktivitetsdagar under läsåret, vilka är uppskattade av alla.

Kravmärkt skola

På vår skola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Kontakt elevhälsoteam

Kontakt elevhälsoteam

Befattning

Namn och epost

Telefonnummer

Skolsköterska

Josefin Trobäck

Skicka epost

044-13 42 13

Kurator

Louise Aleman Renderos
Skicka epost

0734-69 89 97

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?