Allö förskola

Allö förskola har ett centralt läge i Kristianstad. Förskolan är uppdelad i fyra avdelningar, där vi arbetar med åldersblandade grupper. Vår vision är att alla barn ska utvecklas till sitt bästa jag.

Ute och innemiljö

Vi arbetar för en föränderlig miljö som möter barnen i deras lek och lärande. Vår utemiljö erbjuder såväl backar, gräsytor och buskar som lekredskap, rutschkanor och gungor. Inomhusmiljön erbjuder ett rörelserum som de olika avdelningarna turas om att använda. Varje avdelning har en egen ateljé med stora fönster med vy över gården.

Allököket

Allö förskola delar lokaler med Allököket som också tillagar förskolans mat. Allököket är KRAV-certifierat vilket innebär att 25 procent av råvarorna som används är KRAV-märkta.

Placeringsenheten

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter sker via telefon. Tiderna är måndag och onsdag klockan 09:30-11:30 samt torsdag klockan 13:00-14:30.

Telefonnummer: 044-13 56 65
Skicka e-post

Du kan även skriva till placeringsenheten. Postadressen är:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Placeringsenheten
291 80 Kristianstad

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?