Näsbygårdens förskola

Näsbygårdens förskola är en av fyra kommunala förskolor på Gamlegård-Näsby området. Hos oss går barn i åldrarna 1-5 år.

Öppettider

Förskolan är öppen mellan 6.30 och 17.30 (18.30 vid behov). Mellan 6.30 och 7.30 är samtliga barn tillsammans på en avdelning och vid 16-tiden återsamlas de barn som är kvar på samma avdelning. Under sommarhalvåret händer det ofta att vi är ute tillsammans fram till dess att förskolan stänger.

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar. De yngsta barnen (1-3 år) går på Jordgubben och Hallonet och de lite äldre barnen (3-5 år) går på Äpplet och Päronet. Förskolan är mångkulturell i den meningen att vi har många kulturer och språk representerade bland såväl barn som personal. 

Närområde 

Förskolan är belägen precis i utkanten av Näsby fält i Kristianstad. Vi utnyttjar vårt fina närområde till lek och lärande året om. Barnen får exempelvis uppleva korna på nära hålI under vår och sommar.

Måltidspedagogik

På Näsbygårdens förskola arbetar en kokerska som lagar merparten av all mat från grunden. Kommunens matsedel följs, vilket innebär en variation av olika maträtter. Vegetarisk kost serveras minst en gång i veckan. 

På förskolan serveras frukost kl 8.00, lunch kl 11.30 och mellanmål kl 14.00. 

Vi är stolta över att vår förskola har blivit KRAV-certifierad. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Vår kokerska, tillsammans med pedagogerna på förskolan, arbetar med måltidspedagogik. Vår förhoppning är att barnen ska göra hälsosamma och medvetna kostval även på lång sikt. Barnen ska introduceras för olika livsmedel genom att använda sina sinnen såsom smak, lukt, syn, hörsel och känsel. 

En dag i veckan serveras vegetarisk mat.

Vår verksamhet

Vi följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Pedagogerna har en hög kompetens inom arbete med språk och kommunikation och vi har ett nära samarbete med Högskolan Kristianstad. Vi lägger grunden till det livslånga lärandet, genom att ha ett utforskande arbetssätt och arbeta utifrån ICDP (vägledande samtal).

Förskolebibliotek

Vi på Näsbygårdens förskola har ett eget förskolebibliotek som bjuder in till en stund i fantasins värld. Där erbjuds böcker, bilder, texter samt diverse aktiviteter. För oss är det viktigt att arbeta språkutvecklande, till exempel via textsamtal.

Besök oss

Ni är välkomna att hälsa på hos oss. Hör av er till förskolan så kan vi planera in ett besök.

Telefonlista

Avdelning

Telefonnummer

Jordgubben

0733-13 49 93

Hallonet

0733- 13 49 92

Äpplet

0733-13 49 95

Päronet

0733-13 49 94

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?