Önnegårdens förskola

Önnegårdens förskola består av två byggnader, en för de yngre barnen och en för de äldre barnen, med varsin utemiljö. Förskolan är belägen i en vacker miljö med närhet till varierande natur, djurliv, idrottsplats och lekplatser. Ibland åker vi också iväg på utflykter med buss eller tåg för att utforska andra smultronställen i vår närhet.

Önnegårdens förskola i Önestad exteriört.

Pedagogik

Vi arbetar utifrån förskolans styrdokument med fokus på språkutveckling och naturvetenskap. Barnsynsdokumentet som du får ta del av när ditt barn börjar hos oss är lokalt framarbetat för Önnegårdens förskola och beskriver vår värdegrund. Denna kompletterar förskolans läroplan i att beskriva vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av våra pedagoger under ditt barns förskoletid. Dokumentet beskriver tillsammans med planen mot diskriminering och kränkande behandling förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn.

Genom att få möta läroplanens innehåll genom lek, rörelse, samspel, drama, skapande, naturvetenskap & matematik etc. ges barnen möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter tillsammans med våra pedagoger. Ett tematiskt arbetssätt genomsyrar hela förskolans arbete.

Vi strävar efter att öka barnens inflytande över verksamheten och har inrättat ett barnråd som fungerar som en del av barnens möjlighet till ökat inflytande över sin dag på förskolan, och den miljö barnen möter.

Som vårdnadshavare ges du möjlighet att få insyn och inflytande i verksamheten genom daglig kontakt med ditt barns pedagoger, samt genom inbjudan till utvecklingssamtal och vårdnadshavarmöten.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

 

Varmt välkommen att besöka oss, så berättar vi mer om vår verksamhet!

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?