Fullriggarens förskola

Vi finns på det natursköna Vattentornsområdet i Åhus, med skogen inpå knutarna och gångavstånd till skola, fritidshem och buss. Vi har en småbarnsavdelning, två storbarnsavdelningar och en utvidgad avdelning. Vår utemiljö är stor och inspirerande med en naturlig skogstomt.

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från barnkonventionen och förskolans läroplan. Trygga barn och goda relationer är vårt mål. Vi arbetar för att utveckla barns färdigheter och lägger på så sätt en bra grund för lärande. Värdegrundsarbetet är en viktig del i den helhet vi skapar med barnen och barngruppen där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Att barnen får vara delaktiga och utöva inflytande över hur dagen ser ut är en viktig del.

Förskolebibliotek

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett förskolebibliotek. Fullriggarens förskola arbetar aktivt med att utveckla barns språk-, läs- och skrivutveckling. Fullriggarens förskolas vision är att alla barn ska få en språkupplevelse varje dag som främjar språkutvecklingen. Med hjälp av förskolebiblioteket skapar vi många spännande och mysiga stunder med barnen i syfte att skapa läsglädje.

Måltider

Vi har en egen kokerska på förskolan som tillagar vår mat. Efter lunchen vilar barnen. Vilan ser ut på olika sätt och planeras utifrån barnens behov.

Telefonlista

Avdelning

Telefonnummer

Briggen

044-13 46 24

Flotten

044-13 46 27

Kajuten

044-13 46 42

Skutan

0728-85 78 61

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att planera in ett besök där vi visar dig runt på förskolan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?