Palettens förskola

Välkomna till Palettens förskola! Vår förskola har fem avdelningar, två för storbarn och två för småbarn. Vi har även en helg- och nattavdelning som är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Om oss

Palettens förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där pedagogisk omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn som behöver mer stöd och stimulans får det utifrån sina egna behov. Vår pedagogik bygger på nära samspel, kommunikation och utforskande genom lek.

Paletten har även ett förskolebibliotek vilket innebär dagliga möten med böcker, bilder, texter, berättande, skriftspråk och skapande.

Skolsystemet Unikum används för elevdokumentation, information och kommunikation mellan hem och förskola. Edlevo är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera.

Vilka kan få plats på Palettens förskola?

Förskolorna har vanligtvis öppet mellan 06.30 och 18.30. Tid därutöver räknas som obekväm arbetstid. Inom kommunen finns en avdelning på Palettens förskola som är öppen dygnet runt årets alla dagar. Finns behov av plats under obekväma tider ska du visa ett intyg från arbetsgivaren, där omfattning av den obekväma tiden framgår.

Palettens förskola med omsorg på obekväm arbetstid riktar sig till de föräldrar som är folkbokförda i Kristianstads kommun och som är i behov av placering på obekväma tider, i praktiken innebär det vardagar mellan klockan 18.30 till 06.30 samt lördag, söndag och helgdagar hela dygnet.

För de föräldrar som är i behov av placering både obekväma tider och dagtid erbjuds detta också på förskola med omsorg på obekväm arbetstid.

Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Placering kan inte garanteras för obekväma tider inom fyra månader efter anmälningsdatum. Kan inte placering erbjudas finns möjligheten att stå kvar i kö för en placering, då antalet platser är begränsat.

Urvalskriterier för att få placering på förskola med omsorg på obekväma tider:

  • Ensamstående förälder med obekväma arbetstider.
  • Föräldrar i samma hushåll och båda arbetar obekväma tider.
  • Barn med högst antal tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.

Barnet och föräldern ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan barnet lämnas första gången för natt -eller helgomsorg.

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska placeringen lämnas så snart ny förskoleplacering kan erbjudas på dagtid i barnets närområde.

Fritidshem med omsorg på obekväm arbetstid

Fritidshem med omsorg på obekväma tider riktar sig till de vårdnadshavare som är folkbokförda i Kristianstads kommun och som är i behov av placering på obekväma tider, i praktiken innebär det vardagar mellan klockan 18.30 till 06.30 samt lördag, söndag och helgdagar hela dygnet.

Under övriga tider har eleven placering på sitt ordinarie fritidshem. Kristianstads kommun ansvarar inte för transport mellan fritidshemmen.

Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Placering kan inte garanteras för obekväma tider inom fyra månader efter anmälningsdatum. Kan inte placering erbjudas finns möjligheten att stå kvar i kö för en placering, då antalet platser är begränsat.

Urvalskriterier för att få placering på fritidshem med omsorg på obekväma tider:

  • Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider.
  • Vårdnadshavare i samma hushåll och båda arbetar obekväma tider.
  • Elev med högst antal tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.

Eleven och vårdnadshavare ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan eleven lämnas första gången för natt- eller helgomsorg.

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska placeringen lämnas.

Kravmärkt förskola

På vår förskola finns ett KRAV-certifierat skolkök. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?