Skylt för parkeringsplats framför byggnader i bakgrunden.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov för att anlägga, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. För parkeringsplatser till en- och tvåbostadshus finns dock vissa undantag från lovplikten.

Bygglov

Du behöver bygglov om

  • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.
  • om marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg eller om parkeringsplatsen görs med stöd av väglagen (SFS 1971:948).

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning eller sektioner som redovisar eventuella markförändringar

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Om du i samband med parkering också vill anlägga eller ändra en utfart (exempelvis genom att sänka kantstenen) mot en gata ska du först underrätta dig om vem som är väghållare. Medborgarcenter kan bistå med den informationen. Observera att det också kan finnas begränsningar i detaljplanen kring in- och utfarter.

Om det är kommunen som är väghållare behöver du ansöka om ny eller ändrad infart.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om parkeringsplatser på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?