Altan i trätrall intill ett bostadshus.

Bygglov kan behövas

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck i marknivå kräver inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov när altangolvet har en viss höjd över marken.

För altaner som är högre än en meter kan det krävas bygglov, beroende på hur altanen ser ut och är byggd. Om den är högre än en meter över befintlig marknivå rekommenderar vi därför att ni tar kontakt med bygglovshandläggare för bedömning om åtgärden kräver bygglov eller ej. Observera också att i begreppet altaner ingår inte något tak, om man har väggar och tak vid sin altan är det en konstruktion som sannolikt är bygglovspliktig.

Bygglov

Du behöver inte bygglov om du vill

  • bygga en altan där altangolvet är lägre än 1 meter från marknivån.

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet är högre än 1 meter från marknivå på sin högsta punkt – om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt.
  • bygga en fristående altan där golvet är högre än 1 meter från marknivå på sin högsta punkt.
  • bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare.
  • bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel.
  • bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan som redovisar var altanen ska placeras
  • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om altan på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?