Ljusanordning på mast vid en idrottsanläggning med träd i bakgrunden.

Bygglov kan behövas

En ljusanordning används för att lysa upp något, t ex en plats eller byggnad. Om ljusanordningen påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning inom detaljplanelagt område.
  • sätta upp en ljusanordning på eller nära en byggnad eller ett område inom en värdefull kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Fasadritning eller fotomontage
  • Detaljritning eller produktbeskrivning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan också läsa mer om ljusanordning på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?