Vatten och avlopp, installation eller ändring

Anmälan behövs

Om du vill göra en installation eller ändra vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

  • du ska göra ett stambyte och det påverkar VA-stammar, byggnadens konstruktion eller planlösning.
  • du vill installera en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt. Det gäller även om du vill göra en större ändring av en befintlig anläggning.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan
  • Redovisning av vatten och avloppsanordningarna
  • Plan- och sektionsritning
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig
  • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Anslutning för vatten och avlopp

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?