Skyltning för utrymning och brandsläckare.

Anmälan behövs

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar byggnadens brandskydd behöver du göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som avsevärt påverkar byggnadens brandskydd. Det kan exempelvis vara förändring av brandcellsindelning i byggnaden, ändring av utrymningsvägar eller montering av större solcellsanläggningar.

Du behöver istället bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan
  • Plan-, fasad- och sektionsritning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig
  • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Handläggningstid: ca 2-4 veckor

Kostnad: ca 2 300-5 200 kr

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?