Plåtklädd takkupa på svart papptak.

Anmälan behövs

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan bygga upp till två attefallstakkupor utan bygglov, men du måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du kan börja bygga.

Attefallstakkupa

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en attefallstakkupa

 • takkupan byggs på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

I följande fall kan attefallstakkupor inte uppföras

 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • om kommunen i detaljplan har infört att attefallstakkupor ska omfattas av bygglov.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Om du bygger närmare än 4,5 m från tomtgräns behövs även godkännande från berörda grannar, som signerar alla ritningar. Tänk på att om en fastighet har mer än en ägare ska samtliga ägare ge sitt godkännande.
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Handläggningstid: ca 2-4 veckor

Kostnad: ca 2800 kr

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om Attefallstakkupa på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?