Bärande konstruktion, ingrepp eller ändring

Pågående byggnation med montering av takstolar.

Anmälan behövs

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar exempelvis att göra en öppning/avväxling i en bärande vägg för att ändra din planlösning eller sätta i ett större fönsterparti.

Du behöver istället bygglov om

  • åtgärden du vill göra också kommer innebära en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan
  • Plan- och sektionsritning
  • Konstruktionsritningar och tillhörande dimensionering
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig
  • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor

Kostnad: ca 2 300 - 11 500 kr

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?