Ventilation, installation eller ändring

Anmälan behövs

Om du vill installera ny eller ändra befintlig ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om

 • du vill installera ett nytt ventilationssystem.
 • du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Du behöver istället bygglov om

 • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasad.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Redovisning av ventilationsåtgärden
 • Plan- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor

Kostnad: ca 2 300 - 5 200 kr

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?