Stängt pooltak över en pool med omgivande trädäck.

Bygglov behövs oftast inte

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Själva poolen behöver oftast inget bygglov, men åtgärder omkring poolen kan kräva lov. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Vanliga åtgärder som kan kräva lov

  • Pooltak: poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov.
  • Altan: bygga en upphöjd altan runt poolen
  • Plank: uppföra ett plank/räcke runt poolen
  • Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge i anslutning till poolen ändras avsevärt (+/- 0,5 m). Du behöver inte marklov för att gräva ut till själva poolen.

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för exempelvis ett pooltak. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ritning/skiss och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra.

Andra tillstånd

Om du tänker använda mer än 10 kubikmeter (10 000 liter) kommunalt dricksvatten. Exempelvis för att fylla en pool eller bassäng bör du anmäla detta till kommunen för att det inte ska misstas för att vara en vattenläcka.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas. Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika. Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?