Flerbostadshus med balkonger varav några är inglasade.

Bygglov kan behövas

Att glasa in en befintlig balkong innebär en utvändig ändring som kräver bygglov. Tänk på att du även behöver tillstånd från din bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • Glasa in en balkong på ett flerbostadshus.
 • Göra en större ändring av utseendet på en eller flera balkonger, som att byta ut fronter till annan färg eller annat material.

Underlag för ansökan

Dessa handlingar behöver du för din ansökan. Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ansökan

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna.

Situationsplan

Situationsplanen är en ritning som visar fastigheten med fastighetsgränser, befintliga byggnader och omgivning ovanifrån, lämpligen i skala 1:400. För en ansökan om att glasa in balkongen markerar du vilken fasad den aktuella balkongen sitter på.

Underlaget kan du själv spara ner eller skriva ut från vår Kristianstadskarta eller be Medborgarcenter hjälpa dig, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

För utskrift i Kristianstadskartan:

 1. Sök upp din fastighet.
 2. Tryck på fliken "Bygga, bo & miljö" och klicka i Fastighetsindelning.
 3. Ställ in rätt skala (1:400) i nedre vänstra hörnet.
 4. Tryck på de tre strecken i övre högra hörnet.
 5. I skriv ut-vyn kan du välja mellan att spara som bild eller pdf.
 6. Nu har du ett underlag som du kan rita in träden på, enligt ovan beskrivning.

Det är du som fastighetägare som ansvarar för att underlaget du skickar in till oss är korrekt och stämmer med hur det ser ut i verkligheten.

Ritningar; Plan- och fasadritningar

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Man får lov att uppföra dem själv, men om du inte kan göra det själv rekommenderar vi att anlita någon, till exempel en arkitekt.

Det här ska finnas med på alla ritningar:

 • Skala och måttstock som visar ritningens skala.
 • Ritningen ska vara måttsatt.
 • Fastighetsbeteckning.

Planritning: Lämplig skala 1:100. En planritning visar insidan av byggnaden, sett ovanifrån. Följande redovisas:

 • Måttsättning med längd och bredd så att area går att räkna ut.

Fasadritningar: Lämplig skala 1:100. En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, sett framifrån. Det behöver framgå var balkongen är placerad.

Följande redovisas:

 • Hela den fasad där balkongen sitter redovisas. Tak, fönster, dörrar, trappor och annat som är en fast del av fasaden ska finnas med.
 • Fasader från alla de väderstreck som blir berörda av den aktuella åtgärden.
 • Fasader ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".

I vissa fall kan det räcka att redovisa det nya utseendet genom fotomontage. Men kom ihåg att det nya utseendet för balkongen tydligt behöver framgå.

Foton eller fasadritningar

Det behöver framgå hur balkongen ser ut innan inglasningen görs. Detta kan göras med fasadritningar på befintligt utseende eller med foton.

Om man tar foton så ska hela fasaden synas. Är byggnaden större, tex ett flerbostadshus så ta även foto på närmre avstånd på den aktuella balkongen.

Kostnad: ca 3500 kr för en balkong. Om ansökan avser flera balkonger tas en kostnad på 10 % ut för varje nästkommande balkong.

Observera att kostnad kan variera då det är flera faktorer som kan påverka. Läs mer om ärendeprocess, taxa och avgifter här

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?