En liten, grå lekstuga i trä placerad i anslutning till sandlåda.

Bygglov behövs oftast inte

En lekstuga av mindre storlek kräver oftast inget bygglov eller anmälan.

Bygglov

Du behöver inte bygglov eller anmälan om

  • Lekstugan är mindre och inte bedöms vara en byggnad.

Du behöver bygglov om

  • Lekstugan är av större storlek och bedöms vara en byggnad som ska vara på samma plats under en längre tid.

Friggebod

En lekstuga av större storlek som bedöms vara en byggnad skulle också kunna uppföras som en friggebod. Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att uppföra en friggebod.

Mer information

Du kan även läsa mer om byggnad på Boverkets webbsida.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?