Flera uterum i rad i anslutning till parhus.

Bygglov kan behövas

Om du vill bygga ett nytt uterum på ett en-och tvåbostadshus eller glasa in en befintlig uteplats kräver det oftast bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • bygga ett helt nytt uterum.
 • bygga in en befintlig altan.
 • glasa in ett befintligt skärmtak.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Attefallstillbyggnad

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked.

Varken bygglov eller anmälan

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan,
 • den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • tillbyggnaden ska vara liten,
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om tillbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda någon av blanketterna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?