Hiss, installation eller ändring

Stängda hissdörrar i ett trapphus.

Anmälan behövs

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver invänta beslut om startbesked innan du påbörjar arbetet. Efter installationen genomförts ska godkänt besiktningsprotokoll redovisas och slutbesked utfärdas innan hissen får tas i bruk.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • installera en ny hiss i en byggnad eller till en byggnad
 • göra en ändring av en befintlig hiss

Du behöver istället bygglov om

 • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor

Kostnad: ca 2 300 kr

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning (om utvändiga ändringar görs)
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Du kan även läsa mer om anmälanspliktiga åtgärder på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via E-tjänst

Du som har bankID kan enkelt ansöka via vår e-tjänst. Saknar du bankID kan du istället använda blanketten nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?