Ork&Idé

”Ork&Idé” är en daglig verksamhet för personer inom ASD/Aspergers syndrom. ”Ork&Idé” erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter inom kultur och media som bedrivs i gruppverksamheter.

Konst gruppen

Här arbetar du som deltagare som vill fördjupa din konstnärliga och personliga utveckling.
Det är en renodlad konstnärlig inriktad verksamhet som vänder sig till konstnärligt begåvade personer.
Målet för gruppen är att skapa en utställning som bygger på ett gemensamt tema.

Här arbetar du självständigt vid en egen ateljéplats.

Skapandegrupperna

Det finns flera skapandegrupper. Här arbetar du som deltagare med kreativt skapande.
Det kan bland annat vara att måla, teckna och skapa hantverk.
Deltagarnas egna intresse och hur många är utgångspunkt för hur grupperna skapas.

Vår Tidning gruppen (VT)

Vår Tidning handlar om vad som händer på och omkring våra dagliga verksamheter också om de människor som är där.
Det gör vi via den tryckta tidningen, webbtidningen och TV kanalen (startar hösten 2020).

Du som deltagare i VT kan få göra intervjuer, fotografera, filma, skriva artiklar, skapa layout i den tryckta tidningen och i webbtidningen.

I redaktionen kommer du som deltagare att få jobba i team med de andra deltagarna.
Det är viktigt att kunna jobba med andra i gruppen.

Digitalgruppen

Här kan du som deltagare, efter dina egna intressen, författa, fotografera, tala in ljud och filma.
Vilket kan resultera i en blogg, Instagram, podcast, YouTube eller forumsida för likasinnade.
Du kan välja att jobba tillsammans med andra eller jobba med egna projekt.

Social fredag/ spel

Målet är att du som deltagare ges möjlighet till social samvaro.
Det kan vara brädspel, rollspel, bowling m.m. beroende på vad gruppen önskar göra.

Övrigt

I många av våra grupper måste du som deltagare självständigt hantera den utrustning som du behöver använda för att kunna göra din uppgift och vara drivande när det gäller de uppgifter du gör eller själv skapar.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.