Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice enligt LSS är hjälp för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter.

Insatsen avlösarservice syftar till att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare som är i behov av egen tid. Avlösarservice sker i hemmet.

Insatsen styrs av ett antal beslutade timmar. Du ansöker genom att kontakta LSS - handläggare.

Anställning som avlösare enl. LSS

Arbetsgivaren ställer normalt inga krav på utbildning eller erfarenhet för att jobba som avlösare, dock är det alltid meriterande.

Alla anställningar föregås av utdrag från belastningsregistret. Numera är det endast uppdrag som avser barn (under 18 år) som föregås av belastningsregister. Detta gäller även den information som avser ledsagarservice enligt LSS.

Uppdraget som avlösare genomförs under gällande sekretesslagstiftning.

Om avlösaren avser att avsluta sitt uppdrag bör arbetsledaren meddelas 1 månad i förväg.

Gör en intresseanmälan

Vill du bli ledsagare eller avlösare i hemmet till personer med funktionsvariationer? Anmäl ditt intresse här.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?