Bilomsorgen är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.

På Bilomsorgen arbetar vi med att tvätta och städa kommunens fordon.

Vi hjälper Dagligverksamhets Caféer med att leverera deras fika beställningar till kommunens olika arbetsplatser.

En ytterligare arbetsuppgift är att tvätta Hjälpmedelcentrums ramper.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och motiverande samtal.

Bilomsorgen använder sig av arbetsbeskrivningar med text och bildstöd i de olika arbetsmomenten.

Vi har arbetsordningar som man kan använda i arbetet som tydliggör i vilken ordning fordonet städas.

På arbetstavlan kan alla se i vilken arbetsgrupp man ingår i för dagen.

För dig kan vi erbjuda

  • Ett arbete i härlig gemenskap.
  • På Bilomsorgen ingår man i ett arbetslag som är fördelat i tvätt-och städgrupper.
  • Arbetskläder som vi tillhandahåller och tvättar.
  • Hörselskydd som finns att låna, då det ofta är hög ljudnivå.
  • Omväxling då vi roterar i våra grupper och i våra arbetsuppgifter.

Verksamhetens mål

På Bilomsorgen eftersträvar vi att vara så likt en vanlig bilrekonditionering som möjligt.

Bilomsorgens mål är att arbeta utvecklande och motiverande.

Bilomsorgen står för gemenskap och trivsel.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder möjligheten att arbeta i grupp efter egna förmågor.

Vi erbjuder upprättande av genomförandeplan med personlig utveckling.

På Bilomsorgen har vi onsdagsmöte, där vi delger information och arbetsplatsmöte (APM) cirka var 6:e vecka, där vi pratar om hur vi har det på vårt arbete.

Välkomna!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?