V.I.P står för Viktig intressant Person och är en våldsförebyggande kurs som också stärker självkänslan. V.I.P-programmet är till för dig med intellektuell funktionsnedsättning eller psykiska funktionsvariationer. Vi vill förebygga att du utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer.

V.I.P-programmet är för dig som vill träna på att uttrycka dig och bli medveten om dina känslor.

Genom att bli:

  • medveten om dina känslor
  • att träna på att sätta gränser
  • lära dig om våldets olika uttryck
  • kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer.

Vill du gå en V.I.P kurs?

Är du, dina grannar eller arbetskamrater nyfikna? Vill ni veta mer kan ni bjuda in någon av V.i.P-ledarna som berättar mer om vad det handlar om! Anmäl dig via formuläret eller få hjälp av personal på din dagliga verksamhet.

Via länken är ett klipp från Myndigheten för delaktighets Youtube sida. Filmen beskriver fiktivt och starkt känslomässigt den osynlighet, sårbarhet och det beroende som utmärker våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Anmäl dig till vår V.I.P kurs

Ny kurs i höst! Kursen erbjuds med start v. 38 både för de som definierar sig som tjejer och för de som definierar sig som killar. Skicka in din ansökan senast 30 augusti 2024.

V.I.P-programmet är 2 timmar per gång vid 12 tillfällen. Kursen hålls av två ledare.Skriv telefonnumret utan bindestreck.

Kommer du att ta med dig en stödperson?
Kommer du att ta med dig en stödperson?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?