Spektrum är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande kommunikation. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, för att göra dagen hanterbar, begriplig och meningsfull.

Spektrum ligger centralt beläget med närhet till både naturområde och Kristianstad centrum.

Metoder

Vi arbetar för att utveckla kommunikation och samspel. AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) spelar en stor roll i vårt arbete. Vi jobbar med olika hjälpmedel för kommunikation så som, kommunikationstavlor, kommunikationsdatorer. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik med individanpassade scheman och arbetsordningar och tidshjälpmedel.

För dig kan vi erbjuda

  • Pedagogiska aktiviteter bland annat med hjälp av Datorer och surfplattor
  • Sinnesupplevelser
  • Rörelse i form av promenader, idrott och cykling.
  • Musik och rytmik
  • Kommunikation med Gakk och Takk
  • Gruppaktiviteter
  • Legoarbeten

Aktiviteterna sker i största utsträckning i grupp men vi erbjuder även enskild aktivitet.

Verksamhetens mål

Spektrum jobbar för att deltagarna ska vara mer delaktiga i sin dag på sin dagligverksamhet.

Spektrum främjar en mer hälsosam livsstil genom erbjuda fysiska aktiviteter.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På spektrum får du vara med och bestämma vad du vill jobba med på din dagliga verksamhet genom din genomförandeplan och direkta val under arbetsdagen.

Vi använder oss av samtalsmatta och arbetsplats möte (APM) där ytterligare kan påverka vad som ska hända på Spektrum.

Självständighet, samverkan och medbestämmande är viktigt på Spektrum.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?