Daglig verksamhet Gården i Kristianstads kommun

Välkommen till Gården som är en daglig verksamhet för dig som har ett LSS- eller SOL-beslut med en psykisk funktionsnedsättning. Vi finns i Norra Åsum intill ett naturskönt område.

Metoder

Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande, för att skapa en lugn och trygg miljö. Vid behov använder vi bildstöd och samtalsmatta för att stödja kommunikationen och öka din möjlighet till delaktighet, trygghet och självbestämmande.

För dig kan vi erbjuda

  • Möjligheten att träffa andra och delta i en social samvaro och aktiviteter
  • Sällskapsspel
  • Rörelse: promenader, cykling och naturupplevelser
  • Trädgårdsarbete: plantering och odling
  • Gaming och tv-spel
  • Film
  • Hantverk
  • Bakning

Verksamhetens mål

Vårt mål är att du ska kunna delta i anpassade meningsfulla aktiviteter för dig. Genom att bryta isolering bidra till goda rutiner och att du känner trygghet och glädje.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Vi gör en genomförandeplan där du får möjlighet att bestämma dina individuella mål. Du är delaktig i de aktiviteter du önskar göra under dagen.

Daglig verksamhet Gården i Kristianstads kommun

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?