Familj, barn och ungdom

Föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn, ungdomar och deras föräldrar hittar oftast själva en lösning på sina problem, men ibland behövs råd och stöd.

Du som bor i Kristianstads kommun kan vända dig till oss för att få råd och stöd i din vardag. Oavsett hur gammal du är eller om du lever i ett singelhushåll eller tillsammans med någon så har vi verksamheter som kan ge riktat stöd till dig.

 • Misstanke om barn som far illa

  Du som misstänker att ett barn eller ungdom far illa gör en orosanmälan. Kvällar, nätter och helger ska du ringa Sociala jouren på telefonnummer 040–...

 • Kontaktperson för ungdomar

  En kontaktperson är någon som har extra tid och engagemang och som är intresserade av vad som händer i deras liv. Som kontaktperson är du en förebild...

 • Stöd till familjen

  Alla människor kan någon gång i livet drabbas av personliga problem som kräver stöd och hjälp. När familj eller vänner inte räcker till - kanske inte...

 • Stöd till barn och ungdomar

  Alla människor kan må dåligt någon gång i livet. Om du eller någon i din närhet mår dåligt kan du få hjälp och stöd från någon av kommunens verksamhe...