Välkommen till daglig verksamhet Gärdskan som finns i Åhus. I samma hus finns polis, hemtjänst och bibliotek. Här finns även en mötesplats och ett café som drivs av frivilligarbetare.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att anpassa dagen efter dina önskemål och förutsättningar. Vi använder schema med bildstöd och skriven text, som tydliggör och förbereder för hur din arbetsdag kommer se ut.

För dig kan vi erbjuda

  • Monteringsarbete
  • Paketering
  • Skapande
  • Promenader
  • Spel

Verksamhetens mål

Är att erbjuda en verksamhet med socialt innehåll. Vi fokuserar på meningsfull aktivitet och stimulans genom delaktighet, gemenskap och tillhörighet vilket ger ett sammanhang i vardagen.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Därför erbjuder vi:

  • Genomförandeplan upprättas efter dina behov, mål och intressen för din dagliga verksamhet.
  • Gemensamt schema där du gör dina aktivitetsval. Får svar på frågorna, när, vad, var och med vem.
  • Arbetsplatsmöte har vi en gång i månaden. Verksamhetsfrågor diskuteras, gemensamma beslut fattas, uppföljning av tidigare beslut redovisas.
  • Brukarundersökning är en enkätundersökning om din trivsel och miljö i din verksamhet.
Gärdskan pictobild.jpg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?