Akut hjälp, krishantering

Behöver du hjälp eller har varit med om svåra händelser så erbjuder kommunen olika slags stöd. Vid en akut nödsituation ska du ringa 112.

Akuta psykiska problem

Region Skåne ansvarar för psykiatrin i Skåne. I Kristianstad finns akutmottagning för vuxenpsykiatri. Akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri finns i Malmö. Vid akut livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm.

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa kan du göra en orosanmälan. Du kan ringa till oss eller använda vår e-tjänst. Är det akut ska du alltid ringa 112. Läs mer:

Citys trygghetslinje

Extra ordningsvakter som rör sig i stadskärnan och Tivoliparken vardagar och fredags- och lördagskvällar och nätter. Du kan kontakta Citys trygghetslinje på telefonnummer: 040-676 90 69.

Om trygghetslinjen

Ett led i trygghetsarbetet är extra ordningsvakter. På nätterna använder de cykel, för att snabbt kunna förflytta sig. De har också med sig lättare sjukvårdsutrustning. Fokus är att skapa trivsel och trygghet

Bakom satsningen står Kristianstad Citys grupp som arbetar för en trygg och säker stadskärna. I gruppen samarbetar flera aktörer som till exempel Kristianstads kommun, kommunpolis, försäkringsbolag, ordningsvakter, Brottsförebyggande rådet, fastighetsägare, fältgruppen, trygghetsvandrarna och handlare.

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp eller grönytor kan du anmäla det till oss.

Informationsnummer 113 13

Kvinnojour och mansjour

Nödnummer 112

Polisen

114 14 är polisens nummer för ärenden som inte är akuta. Till exempel för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott.

Sociala jouren

Våld i nära relation

Stöd för den som är utsatt för våld eller lever med hot. Du kan få praktisk hjälp och skydd när det är akut.

Vårdguiden 1177

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?