Café Barbacka är en daglig verksamhet för dig som har beslut enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. Café Barbacka är ett café som ligger i Kulturhuset Barbacka i centrala Kristianstad.

Det är öppet café för allmänheten, och inriktar sig mycket för barnfamiljer. Det finns mycket kultur i huset, både teatrar, dans och musik.

Metoder

Vi jobbar efter individuella schema och fördelar arbetsuppgifterna som ska göras under dagen.

Vi har arbetsbeskrivningar för varje arbetsuppgift som ska utföras.

Vi har tydliga recept med bild- och fotostöd.

För dig kan vi erbjuda

  • Café sysslor, såsom tillaga lättare luncher, bakning av bröd och kakor. Tillagning av olika maträtter.
  • Finns ett stort kök för matlagning och bakning.
  • Stå i kassa, servera kunder. Sköta disk och städning av caféet. Tvätt av arbetskläder samt promenader.
  • Vi har samarbete med övriga caféer, då vi lämnar och hämtar varor hos varandra.
  • Vi tillhandahåller arbetskläder.

Verksamhetens mål

Att du ska kunna känna dig trygg i ditt arbete. Vi arbetar efter att anpassa arbetet till var och ens individs behov och förmågor. Du ska utvecklas i din takt och tillsammans arbetar vi för att öka din självständighet.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har arbetsplatsmöte kontinuerligt, där du är delaktig och får inflytande i din dagliga sysselsättning.

Vi gör Genomförandeplan, där du själv kan sätta upp ditt mål utifrån dina förutsättningar och behov.

Vartannat år görs en brukarundersökning om hur du trivs i din dagliga sysselsättning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?