I ett naturskönt område ligger Mässens dagliga verksamhet som är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en meningsfull sysselsättning.

AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK (Tecken som alternativ och kompletterade kommunikation) används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.   

För dig kan vi erbjuda

  • Data/surfplattor
  • Pedagogiska spel
  • Trädgårdsarbete
  • Legoarbeten
  • Avslappningsrum
  • Aktiviteter med rörelser
  • Musikstunder
  • Utflykter med buss
  • Teckenstund
  • Skapande

Aktiviteterna sker i största utsträckning enskilt men vi erbjuder gruppaktiviteter som främjar det sociala samspelet.

Verksamhetens mål

Målet är att skapa en kommunikativ miljö så att du ska kunna uttrycka dig med hjälp av ditt individuella kommunikationssätt och skapa förutsättningar till spontan kommunikation med hjälp av alternativ och kompletterande kommunikation. Bibehålla och utveckla kunskaper i en anpassad miljö.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

På Mässen främjar vi delaktighet genom att du ges möjligheten att påverka din dag genom olika val under din arbetsdag. Du erbjuds individuellt schema som gör att du kan vara delaktig och känna dig trygg i vad som ska hända under dagen. 

Mässen kan erbjuda samverkan med andra dagliga verksamher, utifrån individuella styrkor, intressen och förmågor.

Vi erbjuder metoden samtalsmattan för att ta reda på vad du vill, tycker om, tycker är viktigt, klarar av och hur du vill att dina insatser ska utföras.

Mässen erbjuder brukarundersökning och arbetsplatsmöte för att du ska kunna påverka samt vara med och bestämma på din arbetsplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?