Trygg och säker

Det är viktigt att slippa vara rädd för att drabbas av brott eller olyckor där du bor och att kunna lita på att barnen har en säker och trygg vardag. Trygghet och säkerhet är en del av den livskvalitet som kommunen vill skapa.

Kristianstads kommun arbetar för att vi ska ha en trygg och säker kommun att leva och vistas i. Målet är att förebygga och minska faror, olyckor och brott.

Säker i hemmet

Var tredje olycka i vårt samhälle händer i hemmet och det är barn och äldre som är mest utsatta. Den vanligaste olyckan för både barn och äldre är fallolyckan. Andra vanliga olyckor för barn är klämskador, brännskador, stickskador och förgiftning.

Det finns många säkerhetsrisker i hemmet och på fritiden. Det handlar till exempel om brandrisker och farliga ämnen. Men det finns mycket du kan göra för att minska riskerna.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida kan du även få råd som riktar sig till dig som är privatperson inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor. Läs mer:

Förhindra fallolyckor

Den vanligaste olyckan i våra hem är fallolyckan. Det gäller både barn och äldre. I våra hem finns det många risker som vi kanske inte alltid tänker på. Det kan till exempel vara trösklar, trappor, mattor eller sladdar. Om du har små barn hemma, se till att sätta upp trappgrindar, ta bort trösklar om de är ett hinder och lägg halkskydd under mattorna. Badrummet är också ett olycksdrabbat område. Lägg halkskydd i dusch och badkar, montera hjälpstänger och gör tvål, handduk med mera mer lättillgängligt.

Säkerhet på äldre dar

I vissa fall är äldre människor mer utsatta och sårbara. Kroppen blir mer skör och risken för allvarliga skador vid till exempel fall blir större. Konsekvenserna av ett olycksfall kan innebära att möjligheterna till ett aktivt och rikt liv begränsas. Desto större är alltså anledningen att göra sitt bästa för att undvika olyckor.

Spisen i köket är ofta en orsak till brand hos äldre. För detta finns det olika lösningar. Lösningen kan till exempel vara en induktionshäll som inte startar om det inte finns en gryta på spisen eller en spisvakt som stänger spisen efter bestämd tid.

Fixarna kan hjälpa dig

Om du är 67 år eller äldre eller har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av Fixarna. Fixarna hjälper dig med enklare uppgifter i hemmet om du har svårt att klara det på egen hand. För mer information se länken nedan.

Samverkan mot brott

Grannsamverkan sker i samarbete mellan Kristianstads kommun och polisen Kristianstad. Detta är en effektiv metod för att minska inbrott i bostadsområden.

Om Grannverksamheten

Vill ni starta Grannsamverkan?

På webbplatsen Samverkan mot brott hittar du information om hur ni startar och håller igång Grannsamverkan och även hur man kan skyddar sig. Det material som behövs för att komma igång är gratis och lämnas ut av kommunen efter överenskommelse. Mer information hittar du via länken nedan.

Om metoden

Metoden Grannsamverkan är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 36 procent, enligt det nationella Brottsförebyggande Rådet (Brå).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, genom ökad uppmärksamhet ifrån de som bor i området samt ge kunskap om hur man skyddar sig på ett sätt som avskräcker och försvårar för tjuven.

Prognoser och vattennivåer

Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer, Flood Watch, som använder data från SMHI och Eons kraftverk i Helgeå. Prognoserna ger goda möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför ett hotande översvämningsläge.

För Kristianstads vattenverk och Osby visas även SMHI:s prognoser för nederbörd och temperatur.

Flood Watch är öppet att titta på för alla som vill. I Flood Watch kan du själv följa aktuella flöden, vattennivåer, temperatur och nederbörd. Där finns också prognoser för tio dagar framåt i tiden. Se länk nedan.

OBS! Google Chrome måste användas som webbläsare.

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger. Vid omkring + 2 meter betraktar vi det som ett allvarligare högvattenläge och arbetar med höjd beredskap.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?