Fritidsbanken, daglig verksamhet

Fritidsbanken är en daglig verksamhet där man arbetar med att låna ut sportartiklar och friluftsartiklar till medborgare i Kristianstads Kommun.

Metoder

På arbetsplatsen får du stöd av en handledare i de olika arbetsuppgifterna.

Varje morgon har vi en gemensam planering, om vad som ska ske under dagen.

Vi använder ett utlåningssystem via en Ipad, där alla lån registreras.

För dig kan vi erbjuda

Vi erbjuder en sysselsättning där man rengör och ställer fram olika sport- och friluftsartiklar efter säsong, vi städar och håller snyggt i butiken. stor del av sysselsättningen är kundkontakt och med att hjälpa till att hitta de sport- och friluftsartiklar som kunden önskar låna.

Verksamhetens mål

Vi är en grupp som lånar ut sportartiklar till allmänheten och samarbetar med andra fritidsbanker i Skåne och Kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har arbetsplatsmöte regelbundet, där vi i gruppen lyfter de frågor som är aktuella.

Vartannat år gör vi en Brukarundersökning, som är en enkät där man svarar på frågor om hur man upplever stödet i verksamheten.

Det görs en genomförandeplan där du planerar vilket mål du önskar och vilket stöd du känner behov av.

Välkomna!

Fritidsbanken pictobild 740 px.jpg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?