Hjälpmedel och bostadsanpassning

Ibland kan du behöva hjälpmedel för att klara ditt dagliga liv. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Vilket stöd kan jag få?

Kristianstads kommun arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Hur ansöker jag om stöd

Du kontaktar biståndshandläggare på omsorgsförvaltningen som efter samtal med dig utreder och beslutar om stödinsatser. Du kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av din bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende genom att anpassa bostaden.

Hjälpmedel

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig. Använd vår e-tjänst:

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt taxan för hemsjukvård.

Vissa hjälpmedel, som till exempel elrullstolar, synhjälpmedel och hörselhjälpmedel tillhandahålls av Region Skåne. För mer information om hur du kan låna rullstoll för tillfälligt bruk se längre ned på den här sidan.

Hur gör jag för att få hjälp?

För kontakt med Rehabenheten: (fysioterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut):

Du når oss per telefon 044-13 20 20 kl 08:00 – 10:00 måndag – fredag (ej helgdagar). Övrig tid har vi en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet under dagen. Vänligen lämna detaljerade uppgifter så att vi vet vem ärendet gäller. Du kan också ringa medborgarcenter så kopplar de dig rätt.

Återlämning av hjälpmedel 

Tänk på att hjälpmedel ska vara rengjorda innan de återlämnas. Om man själv inte kan lämna tillbaka hjälpmedel, så finns möjlighet att få hämtning mot avgift.

Vilka tider?

Vardagar kl. 8.00 – 17.30

Var lämnar du hjälpmedlen?

Intern Hjälpmedelsverksamhet
Estrids väg 1D
Öllsjö
291 60 Kristianstad

Har du några frågor vänligen kontakta oss på telefonnummer: 044-13 44 50.

Telefontiden är vardagar mellan klockan 09.30 till 11.00.

Hemtjänst

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det kan till exempel vara hjälp med att ta av och på kläder, duscha, bryta ensamhet eller att städa och tvätta.

Du kan välja leverantör av den hemtjänst du blivit beviljad. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få stödet utfört av kommunen eller av en privat leverantör. Företagen är godkända av kommunen. 

Annat stöd

Även övriga förvaltningar eller myndigheter arbetar till viss del med frågor som berör dig som har en funktionsnedsättning och kan på olika sätt tillhandahålla stöd och service till dig, exempelvis:

  • Färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (Skånetrafiken)
  • Riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst (Skånetrafiken)
  • Parkeringstillstånd  (Kristianstads kommun)
  • Bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassning (Kristianstads kommun)

Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa själv kan färdtjänst vara ett alternativ. Den som har beviljas färdtjänst reser med personbil eller minibuss. Kristianstads kommun har avtal om färdtjänsten med Skånetrafiken.

Myndigheten för delaktighet

Läs mer om myndigheten för delaktighet som arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Riksgymnasiet

Oavsett var du bor i Sverige så kan du som har ett rörelsehinder söka till Riksgymnasiet i Kristianstad. Vi erbjuder individanpassad utbildning i en trygg miljö och en helhetslösning med stöd i skola, egen habilitering, boende och en aktiv fritid. Vi ger dig möjligheter som gör skillnad.

Vuxenhabilitering

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen och har en bestående funktionsnedsättning.

Utlåning av rullstol för tillfälligt bruk

Du har möjlighet att kostnadsfritt låna en rullstol tillfälligt under max 4 dagar. Det finns 5 rullstolar i olika bredder.

Rullstolarna finns i Rådhus Skåne på Stora Torg i Kristianstads Kommun. Medborgarcenter ansvarar för utlåningen och kan svara på frågor om tider, tillgång och bokning.

Du ansvarar för att rullstolen återlämnas ren och hel till medborgarcenter. Uppstår det fel på rullstolen under tiden du använder den kontaktar du medborgarcenter. Skulle det vara något som har gått sönder meddelar du det i samband med återlämning av rullstol till medborgarcenter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?