Tandvård/Tandvårdsintyg

Region Skåne erbjuder möjlighet att få avgiftsfri bedömning av din munhälsa och rådgivning för daglig munvård samt nödvändig tandvård, med avgift inom ramen för högkostnadsskyddet.

För att erhålla denna förmån måste det finnas ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg i hemmet eller att man bor på särskilt boende. Det behövs även ett intyg som utfärdas av biståndshandläggare i kommunen.

Du är berättigad till tandvårdsstöd om du:

  • Är en person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.

  • Är en person som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 

  • Är en person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

  • Är en person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?