Bli volontär

Tillsammans med oss kan du som volontär bidra till att öka delaktighet och gemenskap i Kristianstad!

Vi har volontäruppdrag utifrån olika behov! Som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar och fin gemenskap med andra volontärer och personal.

Våra volontäruppdrag

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär, det är ett ideellt uppdrag och vad du vill bidra med utifrån behoven.

Volontär på mötesplats

Vi har flera mötesplatser med varierade aktiviteter på olika orter i Kristianstad.

Som volontär på våra Mötesplatser-för ett gott liv kan du leda/hjälpa till med aktiviteter och dela med dig av dina intressen, t.ex. i samtalsgrupper, generationsmöten m.m. Mer information och kontakt till personalen finns via länkarna:

Urbana Hembygdsgården

Volontär till enskild person

Du kan göra en insats som medmänniska och ha social kontakt med äldre person som upplever ofrivillig ensamhet. Kontakta gärna volontärsamordnaren Linda Edvardsson (se kontakt). Ta del av vår affisch:

Vandringsvolontär

Volontärer håller i vandringar runtom i Kristianstads natur och planerar tillsammans med personal var vandringarna ska ske och upplägg osv. Kontakta personal Kristina Persson (044-13 64 70) om du vill bli vandringsvolontär. Mer information finns även att läsa här:

Volontär på vård- och omsorgsboende

Som volontär på ett boende för äldre personer kan du göra en insats i form av t.ex. promenad, enskild social kontakt, kreativa aktiviteter etc. Personal på boendet finns som stöd vid behov. Kontakta gärna volontärsamordnaren Linda Edvardsson (se kontakt).

Kolla gärna på våra filmer där volontärer berättar om vår verksamhet.

Som volontär får du vara med på olika arrangemang och utbildningar m.m. För mer information, se länken:

Volontärintroduktion

På vår volontärintroduktion får du information om kommunens möjligheter kring ideellt engagemang och vilka behov som är aktuella för stödjande och stärkande insatser. Du får även möjlighet att ställa eventuella frågor och träffa personal som jobbar med volontärsamordningen inom olika verksamheter.

Vårens volontärintroduktion

  • Onsdag, 22 maj kl. 14-15, Fjälkinge
  • Fredag, 7 juni kl.13-14, centrum

Anmäl ditt intresse av att delta på volontärintroduktionen eller om du vill bli volontär till volontärsamordnaren Linda Edvardsson (se kontakt). Plats meddelas vid anmälan. För mer information, se länk:

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att engagera sig som volontär?

Som volontär bidrar du med din tid och kunskap till en medmänniska. Ditt stöd kompletterar, men ersätter inte, personalens och andra aktörers insatser. Tillsammans finns vi tillhands för de som behöver stärkande och stödjande insatser i vårt samhälle. Många som får stöd av volontär mår bra av och uppskattar kontakten med sin volontär. Titta gärna på vår film med volontärer och personer som får stöd av volontärer, där de berättar om deras engagemang och upplevelser.

Vilket stöd får jag som volontär?

Våra volontärer får introduktion, utbildningar, avstämningar med personal, deltar i utvärderingar och träffar med andra volontärer. Volontärer omfattas även av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring, när insatser enligt överenskommelse utförs.

Vilket åtagande har jag som volontär?

Som volontär skriver du en överenskommelse med Kristianstads kommun. I den intygar du att du kommer att utföra volontäruppdrag enligt de riktlinjer och behov som gäller inom den verksamheten där insatsen genomförs. Som volontär kan du avsluta uppdraget efter samtal med volontärsamordnare eller närmste ansvarig personal. Uppdraget kan även avslutas om inte överenskommelsen följs.

Får jag någon ersättning som volontär?

Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning, men möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter. Vi anordnar också träffar och arrangemang för våra volontärer.

Måste man vara ansluten till någon idéburen organisation för att vara volontär på mötesplats?

På våra mötesplatser kan du delta i aktiviteter både genom att vara volontär hos Kristianstads kommun eller genom att vara ansluten hos till exempelvis en förening, församling eller studieförbund.

Vilken åldersgräns gäller för att bli volontär?

Du kan engagera dig som volontär hos oss från 15 år och uppåt.

Hur mycket tid tar det att vara volontär?

Du bestämmer själv hur mycket tid som du vill bidra med. Detta sker i överenskommelse med personal, verksamhet och eventuellt med andra volontärer.

Hur kan upplägget kring volontäruppdraget vara?

Det finns möjlighet att du på egen hand håller i både aktiviteter och även i den enskilda kontakten med en person etc. Vi har också volontäruppdrag där du kan göra aktiviteter tillsammans med andra volontärer eller personal. På så vis planerar och genomför du aktiviteten i ett samarbete. Detta kommer du överens om med personalen.

Vilka samarbetar Kristianstads kommun med som kan vara till nytta för mig som volontär?

Vi samarbetar med många olika samhällsaktörer, föreningar och personal internt/externt för att tillsammans möta de behov som är i vårt fokus.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?