Vi är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS och tycker om att jobba i grupp.

Metoder

Vår inriktning är kommunikation där vi använder oss av allas olika sätt att kommunicera till exempel: AKK- TAKK, widgit och foto.

Vi arbetar strukturerat med individuella scheman med det stöd som du använder i din kommunikation.

Aktiviteter som vi erbjuder är följande

 • Spel/kommunikation
 • Data
 • Färg Och Form
 • Bak/ köksaktivitet
 • Promenad med mål
 • Roliga timmen
 • Högläsning
 • Olika musikaktiviteter
 • Tovertafel- Stimulerings spel och Aktiv skärm
 • Mys aktivitet
 • Rörelse

Vi inriktar oss på gruppaktiviteter där du får möjlighet till samspel med andra deltagare & använda dig av ditt eget kommunikationssätt. Vi arbetar aktivt med digitalisering i våra aktiviteter.

Verksamhetens mål

Våra ledord är – Kommunikation- Glädje- Respekt- Struktur

När alla förstår vad du säger och vi kan samtala med varandra, känner man sig glad och respekterad.

Struktur i vardagen med individuella schema, skapar trygghet och detta jobbar vi aktivt med på Tollarps Aktivitetshuset.

Delaktighet-självbestämmande- medbestämmande

Vi ger dig möjlighet att bestämma hur dina dagar ska se ut på Tollarps Aktivitetshuset, vi använder samtalsmatta för att tydliggöra valen.

Du har genomförandeplansmöte där du sätter upp dina egna mål, utifrån dina förutsättningar och behov.

Arbetsplatsmöten som vi har var sjätte vecka är deltagarnas möte, där ni bestämmer vad ni vill ta upp & prata om. På dessa möten påverkar du din arbetsplats.

Brukarunderundersökning är en enkätundersökning om din trivsel och arbetsmiljö. Den ger dig möjlighet att påverka verksamheten.

Välkommen!

Bildstöd tollarps aktivitetshus

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?