Korttidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet är för skolungdomar över 12 år. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till att den enskilde ska ges möjlighet till gemenskap och rekreation utanför det egna hemmet.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i olika aktiviteter eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov.

Möjligheten finns före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar samt under skollov. Vi ger alltid barn och föräldrar ett stort inflytande.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

Insatsen ska tillgodose närståendes behov av avlastning samtidigt som den enskilde får sina behov av sociala kontakter, möjlighet till personlig utveckling, miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet tillgodosett.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?