Skulptören ligger centralt beläget på Österäng med närhet till både naturområde och centrum.

Metoder

Skulptörens verksamhet är uppbyggd utifrån Snoezelenmetoden, den erbjuder sinnesstimulering i särskilt utformade miljöer kopplat till ett speciellt förhållningssätt.

Miljön ska vara annorlunda, spännande och locka till delaktighet i aktivitet eller avslappning. Att få uppleva tillsammans med engagerad medföljare stimulerar sinnen, känslor, kommunikation och kreativitet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och lågaffektivt bemötande.

För dig kan vi erbjuda

Skulptören erbjuder en individuell planering utifrån verksamhetens olika aktiviteter, både individuellt eller i grupp såväl inne som ute.

Exempel på aktiviteter

 • Snoezelenrum
 • Tovertafel
 • Skapande aktivitet
 • Pedagogiska program
 • Bad
 • Dans
 • Musik
 • Träning
 • Promenader
 • Sinnesträdgård
 • Taktil beröring
 • Cykel

Upplevelserummen

Vem kan besöka upplevelserummen?

Vuxna personer tillhörande personkrets 1 eller 2 enligt LSS eller barn med funktionsnedsättning som är boende i Kristianstads kommun och är i behov av sinnestimulerande miljöer.

Besöken sker tillsammans med person som genomgått vår kostnadsfria introduktionsutbildning. Se info om aktuella datum i separat dokument under relaterade dokument.

Besöken i upplevelserummen är kostnadsfria.

Upplevelserummen kan bokas måndag-fredag av daglig verksamhet, personer med personligassistans och skola. Du bokar tid genom att ringa 0733 -13 63 34.

Verksamhetens mål

Skulptörens mål är att erbjuda ett stort utbud av stimulerande och meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö, som leder till utveckling, glädje och gemenskap.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande är lika viktiga och präglar vårt dagliga möte med dig.

Vi erbjuder alla en genomförandeplan och möjlighet att påverka utifrån individuell förmåga. 

Upplevelsedelen kan bokas även om du inte har dagligverksamhet, för mer info läs under länkar.

Skulptören pictobild 740 px.jpg

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?