Personlig assistans

Här har Kristianstads kommun samlat information som kan vara bra att känna till om personlig assistans. Personlig assistans ingår som en av tio insatser enligt Lag om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionshinder.

Vad är personlig assistans

Personlig assistans kan beviljas till dig som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver assistans för att klara din vardag. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Du ska genom insatsen personlig assistans tillförsäkras goda levnadsvillkor. Målet med assistans är att du ska ges förutsättningar att leva så likt andra människor som möjligt och i gemenskap med andra.

Vem kan få personlig assistans

För att beviljas assistans ska du omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS och detta innebär att du ska tillhöra någon av följande grupper:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Först görs en bedömning om du tillhör LSS personkrets och därefter utreder handläggaren dina behov av personlig assistans.

För att beviljas personlig assistans fodras att du har ett mycket stort behov av stöd av personlig karaktär, hjälp med personlig hygien, att klä på och av dig, hjälp i samband med toalettbesök, måltider, att kommunicera med andra, hjälp med andning eller behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Därutöver, när dessa grundläggande behov bedömts, ska assistansen även omfatta övriga personliga behov som du behöver kvalificerad hjälp med, för att klara vardagen och för att vara delaktig i samhället på olika sätt.

Personlig assistans ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv.

Hur ansöker jag

Kontakta kommunens handläggare på Myndighetsenheten så får du hjälp med din ansökan. Kommunens handläggare kan också anmäla till Försäkringskassan att du har behov av assistansersättning. Vidare kan handläggaren hjälpa dig att komma i kontakt med Försäkringskassan.

Du kan också vända dig direkt till Försäkringskassan för att ansöka om assistansersättning om du har behov av hjälp med mer än 20 timmar per vecka med din personliga hygien, måltider, hjälp med på- och avklädning, att kommunicera med andra, hjälp med andning eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig som person (de så kallade grundläggande behoven).

Vad händer efter du har blivit beviljad assistans?

Du kan själv välja assistansanordnare, kommunen eller någon av de privata utförare som finns. Du har även möjligheter att själv anordna assistansen.

Kommunen är således ett alternativ i konkurrens med andra assistansanordnare. Väljer du kommunen som utförare av din assistans så verkställs insatsen av Funktionsstöd. Valet är ditt avseende hur du vill ha din assistans utförd.

Att välja anordnare

Inför valet av assistansanordnare har du möjlighet att ta kontakt med IfA, Intressegruppen Assistansberättigade, som är en förening som kan hjälpa dig i ditt val av assistansanordnare.

Ring till IfA om du vill veta mera telefonnumret är 044 - 12 00 80. Du kan också maila till dem.

Skicka e-post

Du är naturligtvis välkommen att välja kommunen som assistanssamordnare, men du kan också välja att vara arbetsgivare själv, anlita ett kollektiv/kooperativ eller ett privat assistansbolag.

Har du frågor kan du kontakta LSS handläggare på Myndighetsenheten.

Du kan även klicka på Assistanskoll för att jämföra olika anordnare av personlig assistans.

För att läsa mer rutiner vid löne­ersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro samt hur du ansöker så vänligen se länk nedan:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?