Café Finland är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Till oss är du välkommen på fika men oftast levererar vi konferensfika till kommunens olika arbetsplatser.

Metoder

  • Vi arbetar utifrån var och ens behov och förutsättningar.
  • Vi främjar delaktighet och självbestämmande.
  • I samband med frukost planerar vi med hjälp av bilder ut dagens sysslor där du är med och påverkar hur din arbetsdag ska se ut.
  • Vi använder oss av bildstöd, skrivna mallar och tecken som stöd.

För dig kan vi erbjuda

Våra arbetsuppgifter är att förbereda frukostbeställningar, koka kaffe, baka, diska, servera, kassatjänstgöring med mera.

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och att öka självständigheten för att komma vidare på individ integrerad verksamhet om du så önskar.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Vi har arbetsplatsmöten (APM) kontinuerligt.

Vi upprättar en genomförandeplan som vi uppdaterar minst två tillfällen årligen utifrån våra deltagare. Brukarundersökningar genomförs regelbundet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?