Psykisk ohälsa

Om du lever med psykisk ohälsa kan du få stöd och hjälp. Våra verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna.

Du som lever med psykisk ohälsa och dina anhöriga kontaktar oss för mer information om vilket stöd som finns att få av kommunen. Du ringer till kommunens Medborgarcenter under kontorstid som hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. Du kan även läsa mer under någon av rubrikerna nedan.

Efter kontorstid så kan du ringa sociala jouren på telefonnummer 040-676 90 58.

Personligt ombud

De personliga ombuden i Kristianstads kommun finns för dig som är mellan 18-65 år och antingen har eller riskerar att hamna i en långvarig psykisk ohälsa.

Case Manager

Du som är i kontakt med kommun och psykiatri har rätt att få hjälp i kontakten med till exempel andra myndigheter och vårdgivare. En Case Manager är en vård- och stödsamordnare som kartlägger dina behov och hjälper dig med samordningen. För att få hjälp av Case Managers behöver du ha kontakt med en handläggare på kommunen. Du som inte har en handläggare kontaktar kommunens Medborgarcenter så hjälper de dig vidare.

Vad är Case management?

Case management är en arbetsmetod för personer över 18 år, med ihållande, eller förväntade ihållande funktionsnedsättningar, till följd av psykisk ohälsa. Det ska finnas behov av utökat stöd utifrån samordning, och personen ifråga ska också kunna ge uttryck för ett återhämtningsmål.

Case Management är en vård- och stödsamordning som skapar ett ramverk för samverkan och samtidigt ger personen möjlighet att få ett ökat inflytande över sin vård/behandling och rehabilitering samt stöd i sin återhämtning. Att samverka gör vården och rehabiliteringen effektivare och skapar insyn och förståelse för respektive huvudmans uppdrag.

Målet är att personen ska få den hjälp som krävs för att fungera i samhället och leva så självständigt som möjligt med så lite professionell hjälp som möjligt.

Vad gör en Case manager?

Efter erbjudande och information om programmet till både personen, och ibland också anhöriga, inleds en kartläggning med bedömnings- och analysarbete i form av bland annat intervjuer, nätverkskartor, analys av livssituation och livskvalitet, stressanalys, tidiga tecken med krisplan och en identifiering av viktiga resurspersoner.

Dessa bjuds sedan in till ett resursgruppsmöte, där analysen och nulägesbeskrivningen ger en gemensam förståelse kring vad som ska göras, mötet mynnar ut i en Personlig utvecklingsplan.

Med ett ökat inflytande i vård och stöd, ges en tydlighet kring vad, vem, när och hur.  Egenmakten, det som vi kallar empowerment ökar, och anhörigbördan minskar.

Synas ungdomsgrupp

Synas är en öppen, opolitisk och religiöst obunden ungdomsgrupp för ungdomar mellan 18-30 år med psykisk ohälsa.

Vi träffas en gång i veckan och hittar på aktiviteter efter önskemål, allt från att åka iväg på utflykter till att bara ha en trevlig stund tillsammans.

Som en del i gruppen är du med och utvecklar och utformar Synas genom idéer och förslag på olika aktiviteter, här kan man också knyta kontakter med andra ungdomar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?